Sisältöön »
GDRP

GDRP

GDRP

 

Lvi-Asennuspalvelu Marjanen Oy

Tietosuoja-asetusten ohjeistus ja noudattaminen

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lvi-Asennuspalvelu Marjanen Oy
Y-tunnus: 2499616-4
Osoite: Suokkaantie 8
Postinumero: 32800
Postitoimipaikka: KOKEMÄKI
Puhelinnumero: 050 385 7625
Sähköpostiosoite: janne.marjanen [a] lvimarjanen.fi

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Janne Marjanen
Puhelinnumero: 050 385 7625
Sähköpostiosoite: janne.marjanen [a] lvimarjanen.fi

3. Käsittelyn käyttötarkoitukset

Pääsääntöisesti osoitetietoja kerätään asiakkailta tarkoituksena asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä laskutustarkoituksiin.
Henkilötietoja henkilötunnuksilla kerätään ainoastaan yrityksen henkilökunnalta palkanmaksua ja yrityksen pakollisten asioiden hoitamista varten (vakuutukset yms.)

4. Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Lvi-Asennuspalvelu Marjanen Oy ilmoittaa kirjallisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitusta ei lykätä, vaikka kaikkia tietoja ei olisi annettavissa; tiedot voi­daan toimittaa vaiheittain, kuitenkin aina ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoituksessa kuvataan tietotur­valoukkauksen laajuus, mahdolliset seuraukset sekä toimenpiteet, joita on toteutettu haittavaikutusten lieventämiseksi. Lisäksi tulee asiakkaalle ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä muista palveluntarjoajan tuottamista palvelun häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa välittömästi havaitsemistaan tietoturvaloukkauk­sista Lvi-Asennuspalvelu Marjaselle.

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhde on voimassa. Vanhentuneet rekisterit ja tiedostot poistetaan ja hävitetään asianmukaisella ja turvallisella tavalla.

Palkanmaksun ja työntekijöiden tietojen osalta noudatamme lain määräämiä aikoja ennen kuin tiedot lopullisesti poistetaan.

5. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.